มายด์เมด เป็นสถานพยาบาลเอกชนชั้นนำด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และผู้สูงอายุ

  1. ดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต รักษาโรคจิตเวช ดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาพฤติกรรม ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยระยะพักฟื้น
  2. พัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  3. ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครอบครัว หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ เพื่อการดูแลอย่างครบวงจร
“ดูแลคุณและคนที่คุณรัก เพื่อความสุขของทุกคนในครอบครัว(Caring for family happiness)”
.