โรงพยาบาลมายด์เมดเวชกรรมเฉพาะทางจิตเวชขนาดเล็ก เป็นสถานพยาบาลด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และผู้สูงอายุ

 
“ดูแลคุณและคนที่คุณรัก เพื่อความสุขของทุกคนในครอบครัว(Caring for family happiness)”
.